ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Η μονάδα που δημιουργήσαμε στο Φλόκα της Αρχαίας Ολυμπίας διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μύλους για την παραγωγή και την συσκευασία πρώτων υλών και φυραμάτων.
Στις μονάδες υπάρχουν σύγχρονα συστήματα για την διατροφή και ανάπτυξη των πουλιών.

Η πτηνοτροφική μονάδα διαθέτει προγράμματα σύγχρονης τεχνολογίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πτηνών (αερισμού, σταθερής θερμοκρασίας, φωτισμού) απομακρυσμένα μέσω Internet, δηλαδή μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βλέπουμε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου το τι συμβαίνει στους θαλάμους για την ασφάλεια των πουλιών.

Τέλος στις εγκαταστάσεις μας τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, σύγχρονο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης, επαρκής αερισμός και έλεγχος της επιθυμητής θερμοκρασίας.